இது பஜாஜ் பல்சர் பிரியர்களுக்காக மட்டும் | Bajaj Pulsar New Record | Pulsar City Channel : Alert Aarumugam – Tamil…

Advertisements

10

22 thoughts on “இது பஜாஜ் பல்சர் பிரியர்களுக்காக மட்டும் | Bajaj Pulsar New Record | Pulsar City

 1. Leo Antony 3 months ago

  I'm having AS 150….going to sell n go for avenger Cruise

 2. Harish Kumar Harish Kumar 3 months ago

  NS 200 look vera level Bro semma bike I love it 😗😍😗😍😗😍😗😍😗😍

 3. REIGNS BALA 3 months ago

  Bro tvs sports bike runningla doom vibration aguthu, but doom odayala, enna reason bro

 4. Murugavel Mickey 3 months ago

  My first love 💗 NS 200, NS ah ladha bajaj company ye irukku, NS nale gethu dha bro

 5. Vasu Masss 3 months ago

  Yennaku pulsar RS 200 than pidikum😎😘😍

 6. A dinesh 3 months ago

  Bro NS200 FI launch aaiducha india la?some webpage la launch aaiduchunu potruku…

 7. Gowri Sankar 3 months ago

  I'm RS lover 😍😘😘😘😘

 8. PrEm 3 months ago

  Ji, old pulser 200 mass Bike

 9. DHEENA GUNA 3 months ago

  y do not talk about other bike and yamaha

Comments are closed.